Nửa đầu thế kỷ thứ 20, với mức tiêu thụ rượu vang trong nội địa ngày càng cao, diện tích trồng nho ở Chile đã lên đến 100.000ha. 
Thấy trước tiềm năng to lớn của Chile, năm 1978, nhà trồng nho va làm rượu Tây Ban Nha nổi tiếng Miguel Torrès đã đầu tư nganh công nghiệp rượu vang Chile, tiếp gót ông là những nhà đầu tư Mỹ và Pháp. Từ 1990 đến nay, diện tích trồng nho đã vượt xa 100.000ha và xuất khẩu thanh công ra thê giới trong đó có Việt Nam!